<B>Taxiwet</B> In de Taxiwet staat beschreven waaraan taxi-ondernemers moeten voldoen. Nieuwe regels voor de taxi - Ministerie van Verkeer en Waterstaat. <A HREF="http://www.taxiwet.nl">Taxiwet</A><BR>Kijk op <U>www.taxiwet.nl</U>
> LinkLib.nl > Taxi > Meer Taxi links